De krachten bundelen

VLAM21 is de eerste sectorbrede samenwerking binnen de letteren. Diverse literaire organisaties hebben zich hierbij aangesloten. Zij hebben allemaal een duidelijk eigen signatuur, met tegelijkertijd gezamenlijke belangen en behoeftes.
Een opvallend kenmerk van de samenwerkende partijen is hun hybride organisatievorm. De organisaties leggen zich niet vast op één aspect van de letteren, maar zetten zich in voor presentatie, productie, talentontwikkeling en educatie tegelijk. Ze werken lokaal en internationaal, zowel als productiehuis als festival. Ook inhoudelijk is deze uitwisseling terug te vinden, door de verbindingen die met andere domeinen worden gelegd en de nieuwe uitingsvormen die gepresenteerd worden.

Missie

Doordat de organisaties waaruit VLAM21 bestaat gezamenlijk om tafel zitten, ontstaat er een helder beeld van wat er sectorbreed speelt, waar de lacunes zitten en wat een gezamenlijke stip op de horizon kan zijn. Dankzij deze gemeenschappelijkheid staan we extra sterk richting publiek, partners, fondsen, politiek en andere organisaties gericht op belangenbehartiging. Bovendien voeren we gesprekken met belangenorganisaties als Kunsten '92 en zitten we op regelmatige basis samen met de Raad voor Cultuur en het Letterenfonds. 

VLAM21 staat voor de uitwisseling van kennis, netwerk, ervaring en inspiratie, en het profileren van de letterensector binnen de cultuurwereld en daarbuiten.